Blog Medium Image

/Blog Medium Image
Blog Medium Image2012-08-08T02:54:23+09:00

Nagoya International Center

Ang mga kagamitan ng NIC ay nasa ika-2 hanggang ika-5 palapag ng gusali ng Nagoya International Center at nasa Annex Hall. Ang opisina ng Education and Counseling Services for Overseas Children and Returnees na nasa ika-2 palapag at ang Information Service Corner at “library” na nasa ika-3 palapag ay bukas sa publiko at walang bawad. Maraming mga pang-internasyonal na gawain [...]

By |August 26th, 2018|Categories: Geral|Tags: , , , |0 Comments

Nagoya Regional Immigration Bureau

Nagoya Regional Immigration Bureau has jurisdiction over Aichi, Mie, Shizuoka, Gifu, Fukui, Toyama and Ishikawa, and consists of its headquarters, 1 district immigration office and 8 branch offices. Jurisdictional Areas [Application Procedures for Statuses of Residence *1] Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie [Application for Certificate of Eligibility *2] Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie Location 455-8601 5-18, [...]

By |August 26th, 2018|Categories: Geral|Tags: , |0 Comments