• Nagoya International Center

    Ang mga kagamitan ng NIC ay nasa ika-2 hanggang ika-5 palapag ng gusali ng Nagoya International Center at nasa Annex Hall. Ang opisina ng Education and Counseling Services for Overseas Children and Returnees na nasa [...]

  • Nagoya Regional Immigration Bureau

    Nagoya Regional Immigration Bureau has jurisdiction over Aichi, Mie, Shizuoka, Gifu, Fukui, Toyama and Ishikawa, and consists of its headquarters, 1 district immigration office and 8 branch offices. Jurisdictional Areas [Application Procedures for Statuses of [...]