Ang mga kagamitan ng NIC ay nasa ika-2 hanggang ika-5 palapag ng gusali ng Nagoya International Center at nasa Annex Hall.

Ang opisina ng Education and Counseling Services for Overseas Children and Returnees na nasa ika-2 palapag at ang Information Service Corner at “library” na nasa ika-3 palapag ay bukas sa publiko at walang bawad.

Maraming mga pang-internasyonal na gawain sa buong taon sa Nagoya International Center.  Sa pakikipagugnayan sa mga lokal na internasyonal na organisasyon, nag-o-organisa ng lecktura, seminar, party, eksibisyon at iba pang mga programa na nagpapakilala ng mga kultura at pamumuhay ng ibat-ibang tao sa buong mundo, kabilang ang mga programa na nagpapabuti ng pakikipagugnayan  ng mga Hapon at mga dayuhang residente, mga programa para sa mga bata, at mga programa kung saan  pinagbubuti ang pakikisama ng mga dayuhan at mga Hapon.

Kapag malapit ng idaos ang programa at ang detalye ay mapagpasyahan na, magkakaroon ng abiso sa NIC NEWS (magasin sa salitang Hapon na inilalathala ng NIC), Nagoya Calendar (magasin sa salitang Ingles para sa mga dayuhan), at ZIP-FM GLOBAL VOICE, kabilang ang SASAPIT NA PROGRMA sa NIC dito sa homepage na ito.

Karagdagan sa pago-organisa ng mga programa katulad ng nasa itaas, ang Nagoya International Center ay sumusuporta nga mga gawain para sa internasyonal na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan ng mga sibikong grupo sa pamamagitan ng pagpapakilala sa mga nasabing grupo at mga gawain sa Paksa sa home page, pinaaarkila ng kagamitan sa murang halaga o libre.  Mangyaring makipagugnayan sa NIC Exchange and Cooperation Projects Division sa 052-581-5689 para sa mga karagdagang impormasyon.